Facilitar el coneixement d'aspectes de l'entorn per mitjà del treball amb projectes.

Desenvolupar un aprentatge significatiu.

Apropar una multiplicitat de recursos als alumnes.